Tillgänglighet

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. TD ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.
På länkarna nedan kan du läsa mer om Tillgängligheter på Karlsholme Folkets Park

Jubileumsteatern

Rotundan

Café Holmen