Program 2024

18 augusti
20.00 Dansen startar på Rotundan
20.00 Dansen startar på Jubileumsteatern
Café Holmen: Underhållning av dansbandstrubadur
01.00 Sista dansen på Rotundan
01.00 Sista dansen på Jubileumstetatern

19 augusti
20.00 Dansen startar på Rotundan
20.00 Dansen startar på Jubileumsteatern
Café Holmen: Underhållning av dansbandstrubadur
01.00 Sista dansen på Rotundan
01.00 Sista dansen på Jubileumstetatern