Folkparkerna i väst

Folkparkerna i Väst är en ideell förening och välkänd arrangör i Västra Götaland, inte minst för detta arrangemanget Stora Folkparksdansen, som är ett av Sveriges största dansbandstillställningar. Men folkparkerna i Väst har fler aktiviteter än så. Vi ordnar barnteater, sommarlovsprogram och arrangerar loppis, bilutställningar, festivaler etc.

Folkparkerna i Väst består av Folkets park i Tidaholm, Folketspark Karlsholme i Mariestad, Vänersborgs Dalaborgsparken, Folkets park i Falköping, Folkets park i Skara, Folkets park i Lidköping, Folkets park i Munkedal, Folkets park i Dalsjöfors, Folkparken Valhall i Bengtsfors, Herrljunga Folkets Park och Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand.

Föreningens övergripande ändamål är att utveckla och förvalta det kulturarv som folkparkerna står för och representerar inom Västra regionen.

Detta görs bland annat genom;

  • Att vara en aktiv samarbetspart till Västra Folkets Hus och Parkregionen och därmed vara en länk mellan de lokala föreningarna och det regionala arbetet.
  • Att inom regionen verka i de verksamhetsområden som framgår av FHP: s stadgar samt årsmötesbeslut.
  • Att inom regionen verka för att stödja medlemmarna med ekonomisk och annan hjälp för att dess ska kunna arrangera kulturarrangemang till en bredare målgrupp.
  • Att i samarbete med medlemmarna eller i egen regi driva olika projekt och arrangemang som stödjer föreningens ändamål och syfte.  

Ordförande: Lena Mellbladh – Dalsjöfors FP
Kassör: Jonas Hvass – Mariestads FP
Ssekreterare: Christer Nilsson – Tidaholms FP
Ledamöter: Catharina Åslund – Falköping FP
Christina Hjers Dalsjöfors FP
Adjungerad: Anders Lindauer – Folkets Hus och Parker

För mer information
Folkparkena i Väst

Org.nummer: 802431-5106


Ladda ner vår logotype högupplöst
Logotype – JPG
Logotype – PNG (Transparent)
Logotype – PDF (Vektoriserad)


Våra medlemmar

Dalaborgsparken – Vänersborg

Om parken
Festplatsen Karlsberg var dess namn från början innan det bytte namn till Dalaborgsparken.  1964 reser man en bysten över statsminister Per Albin Hansson i parken.

Folkpark  är öppen under sommar halvåret Maj – september Dalaborgsparken. Vänersborgs Folkpark ligger vackert inbäddad i grönskan vid den norra infarten till staden. Här finns dansrotunda och en friluftsteater med ca 600 sittplatser under tak. Parkanläggningen rymmer lotterilänga toaletter och en mindre servering. Parken är en sommarpark då alla vinterbonade lokaler är uthyrda till kommunen. 

Kontakta Dalaborgsparken
www.dalaborgsparken.nu
info@dalaborgsparken.nu
Dalaborgsparken
Blåsutbacken 5
462 60 Vänersborg


Dalsjöfors Folkets Park – Dalsjöfors

Om parken
Året var 1912. Dalsjöfors höll på att omvandlas från en ren jordbruksbygd till ett fabriksamhälle.
Trots lång arbetsvecka som också inkluderade arbete på lördagar använde de sin ringa fritid för att bygga bland annat Dalsjöforsparken, Gårdavallens idrottsplats i Dalsjöfors mm. Dalsjöforsparken bildade en förening där intresserade köpte andelar och därmed skapade det kapital som var nödvändigt för byggande.

Dalsjöforsparken är vackert belägen vid Dalsjön 14 km från Borås. Vi har bra lokaler för konferenser, födelsedagsfester, dans, bröllop, försäljningar, auktioner, möten, varudemonstration m.m. Förutom aktiviteter, och möjlighet att hyra lokaler, finns även möjlighet att hyra kanoter.

Alltjämt drivs Dalsjöforsparken ideellt. Vi har inga driftsbidrag från stat, kommun eller landsting. Fortfarande äger allmänheten och föreningar anläggningen i form av andelar. Andelsägarna utser på årsmöte en styrelse som handhar den löpande verksamheten.

Kontakta Dalsjöforsparken
www.dalsjoforsparken.se
dalsjoforsparken@telia.com
Bryngelsgatan 8
516 32 Dalsjöfors


Falköpingsparken – Falköping

Om parken
Gamla Folkets Park i Falköping har anor sedan 1908 då den startades av Nykterhetslogen Verdandi på Mössebergssluttningen, ett par år senare drevs den gemensamt med Arbetarekommunen och den Socialdemokratiska ungdomsklubben. Från och med 1911 övergick den till en Folkparksförening.
På styrelsemöte hösten 1929 tvingades styrelsen ta beslut om att lägga ner parkverksamheten på denna plats, orsakerna var flera, bl.a. ekonomiska bekymmer, dålig belysning fram till parken och dåliga vägförhållanden, och det var med vemod man tvingades fatta detta beslut. Därmed var den gamla parkens öde beseglat.

Efter att den gamla parken lagts ned tillsattes en kommitè med uppgift att ta fram förslag till plats för en ny parkanläggning.

Redan 1930 kunde dansen startas och 1931 stod teaterbyggnaden klar, dock utan tak, detta påbyggdes 1937. Sedan dess har parken i etapper byggt ut och moderniserats. Ett stort steg i parkens historia är då den så kallades moderna dansbanan revs för att ge plats åt en ny dansrotunda, för året runt verksamhet, detta skedde 1987 och den var färdig att invigas den 5 maj 1988.

Folkparken har också hunnit med att fira sitt 75-årsjubileum på nuvarande plats, detta skedde med en jubileumsutställning på Falbygdens Museum, tillsammans med Falköping Fornminnesförening och Kultur och Fritid i Falköpings kommun, detta var en uppskattad utställning med många besökare.

Folkparken i Falköping har alltid varit en samlingsplats för nöjessugna Falköpingsbor. Man anordnar mycket populära danskvällar men även andra evenemang som barnteater

Kontakta Falköpingsparken
www.folketsparkfalkoping.se
spanishcoffe@hotmail.com
Trinnöjegatan 24
521 38 FalköpingFokus Folkets Park – Skara

Om parken
År 1914 byggdes folkets park i Skara. Men redan 1910 bildades Folkets Hus-föreningen, så visst har nuvarande Fokus gamla anor att se tillbaka på. Helt säkert finns det många som har minnen från parken i Skara under åren som gått. Här var sandtorgets cykelställ på sommarens lördagskvällar helt fullställda, och Folkets Park inbjöd till dans på två banor.

På nya banan spelade Tore Ehrlings orkester upp till dans och på det gamla park-kapellet och inne på teaterscenen uppträdde i paus Malmstensgruppen. Visst lever minnen kvar från vad som varit parken under dessa 100 år. Men vi måste också gå vidare genom att öppna portarna till 2000-talets umgängesformer, danser, musik med mera. Fokus är till för alla! Åldern har ingen betydelse

Folkets Park i Skara som i folkmun benämns som Fokus har fått en stor popularitet inte minst kan det visas av det stora antalet besökare som kommer till oss per år. Cirka 50 000 personer kommer för att ta del av de arrangemang som parken anordnar. Vi har som exempel danser till topporkestrar, PRO-danser, bingo, företagsfester, auktioner, föreningsmöten och mycket annat.

De härliga grönområden med tillhörande lekplats har också blivit ett populärt utflyktsmål för vuxna och barn. Folkparken har en servering och bar med fullständiga rättigheter där det ges plats för 600 matgäster. Dansgolvet ger plats för 1500 personer.  

Kontakta Fokus Folkets Park 
www.sv-se.facebook.com/skarafokus
folketsparkskara@gmail.com
Smedstorpsgatan 28
532 37 Skara


 

Herrljunga Folkets Park

Om parken
Herrljunga Folkpark är beläget i Herrljunga kommun, i mitten av Västergötland ca 5 mil från Borås och 4 mil från Alingsås. Parken ligger i ett naturskönt grönområde. Den ägs av föreningar och privata andelsägare. Allt arbete görs ideellt av eldsjälar som brinner för parken och dess fortsatta fortlevnad.

År 2005 blev parken offer för en pyroman och vår rotunda brann ner till grunden. Detta lamslog oss men ur askan reste sig en enad styrka för att återuppbygga dansbanan. Det fanns en gammal dröm att få en dans-hall som kunde användas vintertid. Nu såg vi möjligheter att återuppbygga dansbanan med bättre anpassning till tidens krav. Idag har vi en ny danshall med med en stor scen och två loger som vi invigde hösten 2006 i samband med vårt 75 årsjubileum. Hösten 2013 stod tillbyggnaden klar och nu har vi en komplett hall med garderob, toaletter, kök och cafedel.

Kontakta Herrljunga Folkets Park
www.hfp.nu
herrljungaparken@hotmail.com
Furulundsvägen
524 32 Herrljunga


 


Karlsholme Folkets Park – Mariestad

Om parken
Folkparken i Mariestad bildades 1928. Namnet Karlsholme härstammar dock från sent 1700-tal. Under åren har både lokalbefolkning och besökare lockats till Folkets Park för att roa sig. En tradition som lever kvar än idag.

År 1939 byggdes ett café som drevs av Birgitta Andersson ”Teskedsgummans” mamma Viola Andersson. Olyckligt nog brann det ner 1981. Ett nytt café byggdes, Café Holmen. Det är samma café som finns kvar idag. 

Lagom till Mariestads 400-årsjubileum år 1983 brann friluftsteatern ner. Snabbt byggde man en ny. Arbetet tog 40 dagar och hamnade i Guinness rekordbok. Den nya teatern fick både inne- och utescen och en dansbrygga. Passande nog blev det nya namnet Jubileumsteatern. Den 11 juni samma år invigdes teatern av Kungaparet som kom till Mariestad för att inviga sommarens stora jubileumsevenemang.

Karlsholme Folkets park är vackert beläget vid Vänerns strand i centrala Mariestad och nära både gästhamnen och Gamla Stan. Här anordnas olika evenemang för både vuxna och barn. Allt från dragspelsfestival och andra musikarrangemang med kända artister till cirkusskola, barnteater och bilutställning. 

Kontakta Karlsholme Folkets Park
www.karlsholme.com
karlsholme@mariestad.se
Nygatan 32
542 30 Mariestad


 

Lidköpings Folkets Park

Om parken
Folkets Park i Lidköping har en lokal som används året om till festliga arrangemang och andra tillställningar. Lokalen är godkänd för 1 200 personer och används bland annat till dansarrangemang, discon, barnprogram, konserter, konferenser, mässor, föreläsningar, fester, auktioner, bingo m.m.

Det är slående hur väl utbyggnaden av Folkets Park i Lidköping stämmer överens med den allmänna utvecklingen av Folkets Park-rörelsen i Sverige.

På Folkets parkområdet finns nu en dansrotunda, en friluftsteater, en serveringsbyggnad, en skjutbana, minigolfbana samt några bodar. I parken finns bland annat Statyn av Hjalmar Brating som blickar ut mot Rotundan.

Rotundan i Folkets Park är tillbyggd 1996 med den låga delen som går runt kupolen. Fasaden har träpanel som är typiskt för Folkets Park-byggnader.

Hangaren är en danspaviljong för sommarbruk, ouppvärmd. Luckor och portar kan helt öppnas upp för att få in luft och mer ljus. I området finns även Parketten och Vänermuseet.
Parketten fungerar som restaurangskola/ restaurang och samlingslokal.

Kontakta Lidköpings Folkets Park
folketspark.lidkoping@gmail.com
Framnäsvägen 4
531 54 Lidköping


 

Munkedalsparken – Munkedal

Om parken
Strax söder om idrottsplatsen i Munkedal anlades år 1931 en folkpark. Direktör Bildt vid pappersbruket tog själv initiativ till att parken skulle byggas.

Till invigningen var samtliga brukets arbetare och deras familjer bjudna.

Förutom rotunda för dans och en paviljong för intagande av förfriskningar uppfördes även en friluftsteater.

Sommarens alla teateruppsättningar och artistframträdanden blev viktiga på orten, och på 1930- och 40-talet var antalet speltillfällen mer än 30 per säsong. Calle Jularbo och Karl Gerhard är några av de artister som genom åren kom att uppträda här.

Än idag är Folkparken i Munkedal i bruk, och den har kvar sin karaktär från 1930-talet, med biljettkiosk, dansbana, serveringslokal och scen.

Munkedals Folkets park är en plats för konserter, familjedagar och inte minst kommunens nationaldagsfirande den 6 juni varje år. Parken drivs av Munkedals Folkets Parkförening.

Kontakta Munkedalsparken
www.facebook.com/Munkedalsparken
munkedalsparken@telia.com
Parkvägen
455 33 Munkedal


 

Tidaholmsparken – Tidaholm

Om parken
Tidaholmsparken har en lång historia bakom sig. Parken öppnade sina portar  6 maj 1917. Den gamla Teaterbyggnaden finns fortfarande kvar och är numera K-märkt.

En höstdag i början av 1940-talet arrangerade man  tredje dagen av årets avslutningsfest.  Man hade ingen särskilt dyr artist. En sån dag kommer det ändå ett par tusen personer. 
Dans på två dansbanor, en för modern och en för gammal dans. Med dansbiljetter. Hela spelhallen igång plus ett par extra spelstånd. Kaféet, korv och drickakioskerna har köer. Utanför parken flera hundra cyklar ställda eller slängda. Bilar var sällsynta på grund av bensinransonering. Men så kunde det se ut i Tidaholmsparken.

Idag är parkens mest välbesökta evenemang de populära måndagsdanserna som drar folk från när och fjärran. 

Kontakta Tidaholmsparken
www.tidaholmsparken.dinstudio.se
info@tidaholmsfp.se
Egnahemsvägen 59
522 32 Tidaholm


 

Folkparken Valhall – Bengtsfors

Om parken
Folkparken i Bengtsfors grundades 1929 av Bengtsfors Arbetarekommun, Bengtsfors Idrottsförening samt Folkets Husföreningen. De första åren fanns endast en enklare dansbana och en serveringsbyggnad, men 1939 kunde man inviga den teaterbyggnad, som ännu i dag ser likadan ut. Allt eftersom åren gick tillkom flera byggnader, t.ex. korvkiosk, lottkiosker, entrébyggnader, skjutbana m.m.

Namnet Valhalla – som senare kom att bli Valhall – fanns med redan från starten. Programverksamheten omfattade inledningsvis mestadels enbart danskvällar, men ganska snart blev artistuppträdanden allt vanligare.

När omåttligt populäre Gösta ”Snoddas” Nordgren gästade parken på pingstdagen 1952 kom 2.200 besökare till parken. Det blev nytt publikrekord – det tidigare låg på 1.400. Men på pingstdagen 1966 var det dags igen för nytt rekord: På scenen pågick amatörtävlingar och publikskaran uppgick till 2.700. Tretton år senare, lördag den 9 juni 1979 sattes så det rekord som väl får anses gälla ännu i dag: 3.500 pers. På scenen: The Boppers.

Efter 2005 då Musikföreningen Decibel anordnade en hårdrocksfestival erbjöds inga program i folkparken fram tills dess att parken fick en nystart i och med att föreningens Valhalls Framtid bildades 2009. Sedan dess har verksamheten utvecklats sakta men säkert och ett tiotal program för alla åldersgrupper arrangeras numera årligen – så gott som uteslutande under sommarhalvåret. Den renoverade serveringslokalen står till förfogande året runt och nyttjas flitigt till föreningssammankomster, familjefester m.m.

Kontakta Folkparken Valhall
www.folkparkenvalhall.se
info@folkparkenvalhall.se
Valhallavägen 3
666 30 Bengtsfors


 

Kulturhuset Hav & Land – Hunnebostrand

Om parken
Folkets Husföreningen bildades 1904.  Föreningen Kooperativas första möte hölls den 10 december 1904.  Man beslutade att starta en byggnadsförening med avsikt att bygga ett Folkets Hus. År 1909 stod huset färdigt vid torget i Hunnebostrand. 1920 skaffade föreningen en egen biograf med all utrustning och 1931 investerade man i en ljudfilmsapparat. Huset byggdes ut första gången 1925. En grundlig renovering samt ytterligare en utbyggnad gjordes 1955. 

Redan i på föreningens årsmöte i februari 1937 lämnade Torsten Olofsson in en framåtsyftande motion. Han menade att föreningen borde planera för ett nybygge. Han var före sin tid, först 58 år senare påbörjades bygget av ett nytt modernt Folkes Hus som är integrerat med Hunneboskolan och Folkets Park! Huset invigdes den 1 mars 1996 och är ett kreativt centrum och mötesplats för alla. Här finns samlingslokaler av varierande storlek, biograf, scen, lektionssalar, ungdomsgård och bibliotek. 

Redan 1923 tog drömmen om en folkpark fart och tio år senare, den 29 april 1933, slog Folkparken upp sina portar för första gången.  Denna, den första danskvällen, skulle följas av många fler. Det var dock inte självklart från början. Det fanns ett stort motstånd mot parken från kyrkligt håll.

Under natten till den 28 juli 1963  brann den gamla dansrotundan ner till grunden. En ny dansbana byggdes dock upp och nya framgångsrika år följde under 1960-talet. Därefter har det gått både upp och ner. På 2000-talet har flera entreprenörer försökt att blåsa liv i parken.  Publikrekordet i Folkets Park är 11 500 personer.

På årsstämman 2013 beslutade medlemmarna att föreningen skulle byta namn till Folketshusföreningen Hav och Land. Sotenäs kommun har samtyckt till att huset skall vara Sotenäs kulturhus och vi satsar nu våra krafter på att ytterligare utveckla huset och kulturutbudet.

Kontakta Kulturhuset Hav & Land
www.kulturhusethavochland.se
info@kulturhusethavochland.se
Parkgatan 1
456 61 Hunnebostrand