Program 2019

Fredag 16 augusti
19.30 Entréerna öppnas
20.00 Dansen startar på Rotundan och Jubileumsteatern
01.00 Sista dansen och parken stänger

Lördag 17 augusti
19.30 Entréerna öppnas
20.00 Dansen startar på Rotundan och Jubileumsteatern
01.00 Sista dansen och parken stänger

Med reservation för eventuella ändringar